партнери
.
.
.
.

Додатоци – Подобрувачи

 

Додатоците - подобрувачи во форма на прашок или како емулзии се користат за подобра технолошка обработка и подобрување на печивоста на сите видови леб, печиво и други пекарски производи, во смисла подобрување на квалитет на готовите производи, зголемување на волумен и задржување на свежината.

 

Име на производот

Област на примена

Дозирање

Пакување (кг)

HIT

Прашест подобрувач за сите видови леб и печива

0,3 - 0,5%

12,5 / 25

IDEAL

 

Прашест подобрувач за сите видови леб и печива

0,3 - 0,5%

12,5 / 25

FORMAT

Прашест подобрувач за сите видови леб и печива

1 - 2%

25

IREKSOL NOVI

Прашест подобрувач за сите видови леб и печива

0,3 - 0,5%

25

IREKS SOFTY PLUS

Прашест подобрувач за пекарски производи (тост - леб, хамбургер печиво и други слични печива)

1,5%

25

JASKO ZIM

Прашест подобрувач за сите видови леб и печива

1 - 2%

25

PASTA ACIDA

Прашест подобрувач за изработка и подобрување ароми и квалитети од италијански тип (ciabatta), како и лепињи и бакети

3 - 5%

25

FORTSCHRITT

Прашест подобрувач за ржен, како и ржен мешан леб подготвен со непосредна или посредна постапка

1,5 - 3,5%

25

NATURIN

Прашест додаток за пекарски производи на база на пржен слад

2 - 5%

25

PANIFARIN

Прашест подобрувач за сите видови ржени и мешани видови леб и печиива кои се подготвуваат од брашно или смеса од брашна сиромашни со лепило

1 - 3%

25

POLAR

Прашест подобрувач за печива коишто минуваат низ технолошки постапки од непосредна подготовка, ферментации забавени со ладење, смрзнување со или без ферментација, како и полупеченици

2 - 4%

25

FRISCH UND FROSTIG

Прашест подобрувач за печива коишто минуваат низ технолошки постапки од непосредна подготовка, ферментации забавени со ладење и смрзнување со или без ферментација

2,5 - 3%

25

BACK EKSTRAKT

Екстракт од слад за ржени и мешани пекарски производи, печиво, тост, трајни и слатки пекарски производи

1 - 3%

15

GLOFA EKSTRAKT

Екстракт од слад за ржени и мешани пекарски производи

1 - 4%

15

ТЕЧНО КИСЕЛО ПЧЕНИЧНО ТЕСТО

Течен вискозен додаток за подобрување ароми и квалитети на сите видови пченичен и мешан леб

1 - 4%

12,5