партнери
.
.
.
.

ГУМИ ЗА ЏВАКАЊЕ

 Базока

 

Е најстара и една од најпопуларните гуми за џвакање. Има овошен вкус на јагода и е во облик на коцка.