партнери
.
.
.
.

Додатоци за месни преработки

Користењето додатоци и адитиви за месни преработки во производствениот програм на Ирекс Арома овозможува сигурно и економично производство на месни производи со висок квалитет.

 

Додатоците и адитивите за месните преработки се разултат на развојот во Ирекс Арома, темелен на повеќегодишното искуство и соработка со водечките светски производители на додатоци, адитиви и зачини.

 

 

 

Програм на адитиви и додатоци за месни преработки:

  •       Додатоци за изработка на тесто од месо и фил за обарени полутрајни колбаси 
  •       Додатоци за саламурење на месото со влажна постапка
  •       Додатоци за формирање и стабилизација на бојата на месните производи 
  •       Додатоци за изработка на трајни и брзо ферментирани колбаси
  •       Средства за емулгирање и врзување на водата
  •       Соли за саламурење на месото
  •       Природни обојувачи за месни преработки 
  •       СУПРО ПРОГРАМ: изолати, функционални концентрати, концентрати, концентарти и текстурати на основа на протеини од соја, фабрики THE SOLAE COMPANY
  •      Зачини и смеси на зачини за сите типови месни преработки од фабриката RAPS
  •      Останати производи

 Додатоци за изработка на месно тесто и фил за полутрајни колбаси

 

Прашести додатоци, кои на база на својата делотворна фосфатна компонента овозможуваат брза изработка на месно тесто или фил за обарени и полутрајни колбаси, како и останати месни производи од иситнето и фино иситнето месо...

Details...

 

Додатоци за саламурење на месото со влажна постапка

 

Производствената програма на Ирекс Арома нуди неколку адитиви и додатоци за саламурење на месото са влажна постапка, зависно од саканата количина на прираст...

Details...

 

Додатоци за формирање и стабилизација на бојата на месните производи

 Додатоци, коишто при преработка на месо се употребуваат за развивање и стабилизација на бојата на саламуреното месо во производството на колбаси, производи од иситнето и фино иситнето месо, како и во постапките на влажно саламурење на месото...

Details...

 

Додатоци за изработка на трајни и брзо ферментирани колбаси

 

Трајните колбаси претставуваат специфична група на производи од месо, коишто во текот на технолошката постапка на производство не се подложени на топлинска обработка...

Details...

 

Средства за емулгирање и врзување на водата

 

Додатоците во форма на фин прав на база на белковини од соја, млечни белковини и скроб, се користат во разни производи од месо во зависност од својата функционалност...

Details...

 

Соли за саламурење на месото

 

Солите за саламурење на месото се најважниот додаток во производството на месни производи.

Details...

 

Природен обојувач за месни преработки – БОМЕС

 

БОМЕС е природен обојувач на база на кармин (Е 120) наменет за употреба во подготовка на колбаси и паштети...

Details...